Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số hiệu: 72-HD/BTGTU
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản: Lý luận chính trị
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/03/2023
Ngày hiệu lực: 01/01/1970
Ngày cập nhật: 30/11/-1
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH