Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
22-HD/BTGTU 02/08/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
27-HD/BTGTU 27/09/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2021
18-HD/BTGTU 30/06/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921- 8/8/2021)
17-HD/BTGTU 24/06/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III/2021
14-KH/BTGTU 15/03/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2021
16-HD/BTGTU 28/04/2021 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
28-KH/BTGTU 04/08/2021 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
29-KH/BTGTU 06/08/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" kiểm soát tốt dịch Covid 19, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội
23-HD/BTGTU 09/08/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH