Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sảng và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu: Số 10--NQ/TW
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản: Kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 10/02/2022
Ngày hiệu lực: 02/10/2022
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH