Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Số hiệu: 12-CT/TW
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 05/01/2022
Ngày hiệu lực: 05/01/2022
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH