Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Số hiệu: 31-KH/TU
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản: Kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/08/2021
Ngày hiệu lực: 20/08/2021
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH