Ngày 31/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 675-CV/TU về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: Công văn số 675-CV/TU
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản: Giao thông
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/03/2017
Ngày hiệu lực: 31/03/2017
Ngày cập nhật: 18/01/2021
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Hướng tới ĐH XIII của Đảng
Học tập, quán triệt NQ ĐH XIX
Tuyên truyền
Thời sự - Tổng hợp
Làm theo gương Bác
Góp ý vào Văn kiện ĐHĐ
Thông tin Tuyên giáo
Khoa giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
Phòng, chống dịch COVID-19
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH