Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác thi hành án dân sự.
Số hiệu: 09-CT/TU
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/03/2017
Ngày cập nhật: 01/11/2020
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Tuyên truyền
Hướng tới ĐH XIII của Đảng
Thời sự - Tổng hợp
Góp ý vào Văn kiện ĐHĐ
Làm theo gương Bác
Thông tin Tuyên giáo
Khoa giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
Phòng, chống dịch COVID-19
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH