Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác thi hành án dân sự.
Số hiệu: 09-CT/TU
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/03/2017
Ngày cập nhật: 24/07/2019
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH