Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo về chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.
Số hiệu: 624-CV/TU
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/03/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2017
Ngày cập nhật: 24/07/2019
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH