Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo về chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.
Số hiệu: 624-CV/TU
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/03/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2017
Ngày cập nhật: 01/11/2020
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Tuyên truyền
Hướng tới ĐH XIII của Đảng
Thời sự - Tổng hợp
Góp ý vào Văn kiện ĐHĐ
Làm theo gương Bác
Thông tin Tuyên giáo
Khoa giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
Phòng, chống dịch COVID-19
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH