Ngày 08/12/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 67- CT/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
Số hiệu: CV số 67-CT/TU
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/1970
Ngày cập nhật: 08/12/2015
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Thực hiện NQ ĐHĐ các cấp
Thông tin Tuyên giáo
Phòng, chống dịch COVID-19
Khoa giáo
Làm theo gương Bác
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH